Strona Gwna Napisz do Nas Pole Nas Dodaj do Ulubionych
 
 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
 
 
 
STRONA GŁÓWNA Warunki prawne
 
 

Wydawcą serwisu www.gumat.pl jest firma Gumat Róg, Pawlikowski Spółka Jawna z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, ul. Słoneczna 2c. 

Internetowy Serwis www.gumat.pl jest bezpłatnym serwisem internetowym, kierowanym do obecnych i przyszłych Klientów w Gumat Sp.J.

Gumat Sp.J. dołożyła starań, aby materiały zawarte na stronie www.gumat.pl w postaci wszelkiego rodzaju elementów tekstowych i graficznych, pochodziły z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.

Gumat Sp.J. informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym. Przewidziane zostały okresowe aktualizacje serwisu www.gumat.pl, niemniej Gumat Sp.J. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości serwisu, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników.

Najwyższymi restrykcjami objęte zostaną wszelkie działania, naruszające prawo autorskie oraz prawo znaku towarowego Gumat Sp.J. oraz zależnych. Bez pisemnej zgody wydawcy Serwisu zabrania się kopiowania i przetwarzania części lub całości zawartych w www.gumat.pl materiałów, powielania rozwiązań informatycznych, linkowania do stron www.gumat.pl.

Informacje z formularza kontaktowego wykorzystywane będą do przygotowania wstępnej oferty oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Przekazanie Gumat Sp.J. adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem rozpoczęcia rozpatrywania zapytań ofertowych. Informacje dotyczące złożonego zapytania będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną, telefonicznie, ewentualnie pocztą.

Gromadzonych danych Gumat Sp.J. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.

W sporadycznych przypadkach Serwis korzysta z technologii zwanej "cookies", która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę www.gumat.pl, zapisuje na komputerze Użytkownika krótkie notatki, ułatwiające w przyszłości identyfikację Użytkownika. Możliwe jest wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi "cookies", bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek utrudnień w poruszaniu się po Serwisie.

Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).

Gumat Sp.J. odpowiada wyłącznie za Politykę Prywatności własnego Internetowego Serwisu www.gumat.pl. Nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w innych Serwisach, w szczególności tych wydawców, których strony internetowe odsyłają za pomocą linków do Witryny www.gumat.pl , jak również tych, których linki znajdują się na www.gumat.pl.

Gumat Sp.J. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciele Gumat Róg, Pawlikowski Spółka Jawna

 
 
 
 
Reklama

© 2010 Gumat.pl
Warunki prawne

Statystyka serwisu: stat4u